dougmenagh:

dougmenagh:

Joe Strummer in NYC by Bob Gruen, 1985